Universidad Laboral de Ourense

Julio Cano Lasso

1974 - 1976

Ourense, Ourense, España

Current denomination: Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral de Ourense

Current denomination: Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral de Ourense

Authors: Julio Cano Lasso

Dates 1974 1976

Collaborators and details:

Location: Ourense Ourense Galicia España

Address: Avenida da Universidade, núm 18 - 32005, Ourense (Ourense) España