Otros programas

Outros programas

Actividades Internacionais

Para além dos programas de âmbito mais local, à escala da Península Ibérica que representa, a Fundación DOCOMOMO Ibérico é membro do DOCOMOMO Internacional.
Em 1994 o DOCOMOMO Ibérico organizou em Barcelona a Terceira Conferência de DOCOMOMO Internacional sob o título EL RETO DE LA MODERNIDAD: REVISIÓN CRÍTICA  Y POSICIONES ACTUALES. Aí se colocaram questões relativas ao legado cultural da arquitectura do Movimento Moderno e aos contributos deste movimento para a arquitectura contemporânea.

Pl. Nova, 5 2ª. Planta – 08002 Barcelona – Tel : 933 067 859 - fundacion@docomomoiberico.com

Texas sygesikring licens http://apotekudenrecept.com/ Hvordan til at bryde en feber uden medicin
Back to top